Укрепителна конструкция в к.к Златни пясъци


Изпълнение на инженеринг – проектиране и строителство на Укрепителна конструкция тип армиран насип на жилищна сграда Омега находяща се в к.к Златни пясъци

Секция банери