СМР по проект гр.Белослав – промяна на физическата и жизнена среда


СМР по проект гр.Белослав – промяна на физическата и жизнена среда- полагане на настилка от естествени плочи; бордюри, бетонови, армировъчни и кофражни работи, отводнителни решетки, полагане павета

 

Секция банери