Саниране бл.117, гр. Казанлък


МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС ГР. КАЗАНЛЪК, БУЛ. КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ № 117

Секция банери