Проект „Мост над река Янтра"


Реконструкция на моста над р. Янтра гр. Бяла при км.52 + 600 на Път І-5 „Русе – Велико Търново”

Секция банери