Пристанищен терминал Варна- Запад


Рехабилитация на вертикалната планировка, настилките и инженерните мрежи на Контейнерен  терминал 17 к.м. и 16 к.м. на пристанищен терминал Варна- Запад- Първи етап

Секция банери