Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци с.Сенокос


Изграждане на Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци и производство на плодове и зеленчукови консерви, по плана на с.Сенокос, общ.Балчик, обл.Добрич

Секция банери