Общ. Иваново - благоустрояване на обществени зелени площи


Рехабилитация и благоустрояване на обществени зелени площи – паркове, площади и градини, детски площадки в осем населени места на територията на община Иваново

Секция банери