Габиони, с. Каменар, Общ.Варна


Проектиране и изграждане на отводнителни и противоерозионни мероприятия по стръмния склонов участък от 700м. на пътя Варна – с. Каменар, Община Варна- направа канавки, оформяне на вток, укрепване на срутищен участък с габиони, противоерозионно укрепване с полагане на геоклетъчна система, облицовка на откоси

Секция банери