Допълващо застрояване, с. Хитрино, общ. Хитрино


Допълващо застрояване, като пристройка към съществуваща сграда за социално-културни мероприятия в с. Хитрино, общ. Хитрино

Секция банери