Проект „Болничен стационар"


Основен ремонт с преустройство на болничен стационар на МДОЗС „Д-р Марко Марков” ЕООД в квартал Аспарухово на гр. Варна

Секция банери